ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ทนงศักดิ์ อิ้วบาง
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแฟ่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
260 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
Thanongsak.bate@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th