ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ธิติพงศ์ วงศ์วิฑูรวัฒนะ
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
การทำงาน :
ที่อยู่ :
9 หมู่21 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
bombbananaboom@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th