ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วีระเชษฐ์ ปุพพโก
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
การทำงาน :
ที่อยู่ :
19/47 ถ.โกสีย์ใต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
paro1239@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th