ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ตฤณภพณัฐกร บรรพชาติ
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
22/249 คอนโดบ้านสวนยู 2 ถนนพหลโยธิน เเขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
ttttttttt_2525@outlook.com
www.conference.forest.ku.ac.th