ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ศศิธร สุขปรุง
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
33 ม.8 ถนน ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
sasith_36@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th