ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. วาสนา ศรีวรสาร
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
87 ม.1 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
nok_63@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th