ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย กรรณเกษม มีสุข
หน่วยงาน :
อุทยาแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 59 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
การทำงาน :
หัวหน้าอุทยาแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ที่อยู่ :
อุทยาแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 59 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ดำน้ำลึก
Email :
lanta_np@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th