ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ทมนัย ลำทา
หน่วยงาน :
ม.เกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
thomanai.l@ku.th
www.conference.forest.ku.ac.th