ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ชัชชญา บัวเนียม
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
119/157 หมู่ 1 ศุภาลัยวิลล์ ซอยวิลล์ 4 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kunying_b@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th