ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ประทีป ลิสกุลรักษ์
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ที่อยู่ :
176 SOI 11 MOOBAN PONGSIRICHAI3 BOROMARAJAJONANI ROAD SALA THAMMASOP
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
prateep.261@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th