ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ธีระพร สุประดิษฐอาภรณ์
หน่วยงาน :
กลุ่ม ป.ย.ป. ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การทำงาน :
นักธรณีวิทยา
ที่อยู่ :
74/169 หมู่ 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
thiraporn_s@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th