ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. พาจิรัฐต์ เอี่ยวสิริกุล
หน่วยงาน :
กรมทรัพยากรน้ำ
การทำงาน :
รายงานผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ
ที่อยู่ :
337 ซ.52 ถนนพหลโยธิน ข.สายไหม กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ืnid8949@yahoo.co.th
www.conference.forest.ku.ac.th