ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ธงไชย พาติกะบุตร
หน่วยงาน :
กอ.รมน.จังหวัด น.ค. ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ศูนย์ราชการฯ
การทำงาน :
รับราชการทหาร/ปฏิบัติงานด้านการข่าว / ความมั่นคง ของ กอ.รมน.จังหวัด น.ค
ที่อยู่ :
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย. 43000
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
eagle2131@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th