ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พรพิมล อมรโชติ
หน่วยงาน :
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
พ.ศ. 2538-2540 สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน สำนักวิชาการป่าไม้, สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้, สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้, สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน)
ที่อยู่ :
81/10 หมู่4 ซอยรามอินทรา23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
Phornphimona@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th